%d8%a8%d8%a7%d8%af%da%a9%d9%86%da%a9-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%af%da%a9%d9%86%da%a9-%d8%a2%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c گاز هلیوم چیست و چه کاربردهایی در زندگی روزمره ما دارد؟ h2 1

گاز هلیوم چیست و چه کاربردهایی در زندگی روزمره ما دارد؟

گاز هلیوم (هلیُم) یک عنصر شیمیایی بی بو و بی رنگ است که مزه خاصی نداشته و سمی هم نیست. عنصر هلیوم دمای ذوب و جوش خیلی پایین تری نسبت...

ادامه مطلب