هلیوم از گازهای سبک است که در جدول تناوبی در بالای گروه گازهای نجیب جا دارد.
از گاز هلیوم برای سرگرمی در جشن های تولد استفاده می شود به این صورت که افراد بعد از تنفس این گاز شروع به صحبت می کنند و صدایشان عوض می شود.
بعد از تنفس گاز هلیوم صدای افراد به شکل عجیبی نازک و خنده دار می شود و سرگرمی بسیار خوبی برای جشن های تولد است که موجبات شادی و نشاط را فراهم می کند.
همچنین از کپسول های کوچک این گاز برای باد کردن بادکنک های جشن تولد نیز استفاده می شود.