برای استفاده بهتر از بادکنک باید از وسایل جانبی آن بهره برد.
دستگیره یکی از این وسایل است.
دستگیره بادکنک که به آن نی و بست نیز گفته می شود، شامل یک نی بلند و یک بست که سر آن چفت می شود. این وسیله دو کاربرد دارد، هم با وصل شدنش به بادکنک باد شده جلوی خالی شدن باد بادکنک را می گیرد، در واقع دیگر لازم نیست بادکنک باد شده را با نخ ببندیم و هم به عنوان دستگیره ای برای نگه داشتن بادکنک توسط کودکان مورد استفاده قرار می گیرد و موجب راحتی بیشتر برای استفاده از بادکنک می شود.
روشن است این وسیله، ابزاری جذاب برای بازی کودکان با بادکنک بوده و سرگرمی بیشتری را برای کودک شما فراهم می کند، اگر به دنبال ابزاری برای حتی تزیین باکنک خود هستین و دوست دارید کودک شما نهایت لذت از بازی با بادکنک را تجربه کند این محصول را سفارش دهید.

مشاهده فیلترها

هیچ محصولی یافت نشد.